Maryja jest naszą  Przewodniczką oddania Bogu. Tajemnica Maryi związana jest z Jej spotkaniem z łaską – niezwykłą łaską; wszak Maryja została nazwana Pełną łaski. Maryja niczego nie straciła w spotkaniu z Bogiem; pozostała sobą i jednocześnie została ubogacona. Jakże delikatny jest Bóg w tym spotkaniu! Tradycja Kościoła nazwała w związku z tym Maryję „płonącym Krzewem”. Krzew płonie, ale nie spala się. Patrząc na Maryję „Krzew gorejący”, mamy wzór powierzenia się, oddania Bogu, a przede wszystkim obraz tego, w jaki sposób Bóg nas spotyka i wchodzi w nasze życie. Bóg spotyka i dotyka swoje stworzenie: daje mu piękno, blask, ale go nie niszczy. Człowiek nie musi się bać spotkania z Bogiem, oddania się Mu. I to jest zasadniczy punkt, na którym powinniśmy oprzeć nasze konsekrowane życie. Spoglądając dziś na Matkę Bożą Bolesną, trzymającą w ramionach martwe ciało swego Ukochanego Syna i dopełniającą z odwagą heroiczne oddanie się Bogu, zapragnijmy na nowo, jak Ona zawierzyć się Bogu i pozwolić, aby Jego przemieniająca łaska dotykała wszystkie sprawy i wydarzenia jakie spotykają nas w codziennym wypełnianiu naszej misji i powołania.

m. Justyna Wydra