O Stworzycielu Duchu, przyjdź... Niech Twoja obecność rozraduje nas i uświeci!
Wołamy do Ciebie, bo tylko Ty możesz wypełnić głód naszych serc. Jesteśjak woda, która wartkim strumieniem wypływa z wnętrza mojego serca, jesteś jak wiatr, który rozprasza chmury niepewności, lęku, smutku. Jesteś jak pieczęć położona na sercu Boga, by świadczyć o mojej przynależności do Niego. Duchu Świety, jesteś jak olej, który leczy moje rany, sprawia, że wydaję wdzieczną woń dla Boga. Duchu Święty, Ty stwarzasz mnie na nowo. Uwielbiam Cię!!!