266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Jak co roku po raz kolejny wyruszył orszak ulicami Biłgoraja. Nasze siostry zaangażowały się również i podążały wraz ze swoim królem Baltazarem z parafii WNMP.
Niech radość, która towarzyszyła uczestnikomjak najdłużej będzie w ich sercach.