V: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dzień pierwszy:
Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości błogosławionego Ojca Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i prawdzie. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Ojcze Honoracie, módl się za nami!
W swoim Testamencie bł. O. Honorat napisał:
„Oświadczam, iż wierzę najżywszą wiarą we wszystkie tajemnice świętej wiary katolickiej i to wszystko, cokolwiek Bóg objawił i przez święty Kościół Katolicki i Apostolski do wierzenia podał (…) gotów będąc tysiąc razy życie swoje oddać na świadectwo tego wszystkiego i pragnąc żyć i umierać w tej wierze.
Wszelką nadzieję moją w Bogu pokładam, oczekując od Niego i odpuszczenia grzechów i łask wszelkich, i żywota wiecznego – i wszystko, cokolwiek mogę mieć dobrego dla duszy i ciała, w tym lub w tamtym życiu, to wszystko oczekuję od Jego Miłosierdzia, w którym ufam, pomimo niezliczonych grzechów moich, wiedząc, że jedna kropelka Krwi Chrystusowej wystarcza do obmycia grzechów całego świata. W tej ufności żyć i umierać pragnę.
Miłuję Boga mego z całego serca mego, z całej duszy i ze wszystkich sił moich, nie tylko dlatego, że jest moim najwyższym Dobroczyńcą i ostatecznym końcem moim, ale dla Niego samego, iż jest sam w sobie godzien wszelkiej miłości. I chciałbym Go miłować coraz więcej i taką miłością, jaką Go kochają Aniołowie i Serafiny, święci w Niebie i sprawiedliwi na ziemi, i Niepokalana Panna, z których miłością łączę niedoskonałą miłość moją. I w tej miłości zawsze żyć pragnę i umrzeć w akcie jej najgorętszym i z samej miłości i dla Boga tylko, przez całą wieczność Go miłować.”
Błogosławiony o. Honoracie, wstawiaj się za mną u Boga, bym i ja żyła i umierała w takiej wierze, nadziei i miłości.