V: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi:
Boże Wszechmogący, wyznajemy, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, abyśmy naszym życiem przynosili Ci chwałę i z pomocą Błogosławionego Honorata pomagali innym poznać Twoją Ojcowska dobroć, a złączeni wzajemną miłością dążyli do Ciebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Błogosławiony Ojcze Honoracie, módl się za nami!

W swoim Testamencie bł. O. Honorat napisał:
„Z tejże miłości poddaję się we wszystkim woli Bożej, nic nie pragnąc, jak tylko to, co On chce, ile chce i kiedy chce; i z niczego się nie wymawiając, cokolwiek Jemu dopuścić się na mnie kiedykolwiek podoba, tak w tym jak i w przyszłym życiu, gotów będąc żyć i umierać, i znosić wszystkie przeciwności, które z Ojcowskiej ręki Jego mnie spotkają i wszystkie cierpienia, poniżenia i uciski doczesne i czyśćcowe, aż do dnia sądu, aby tylko Przenajświętsza Wola Jego spełniała się jak w niebie, tak i na ziemi.
Dla tejże miłości Bożej miłuje serdecznie wszystkich bliźnich moich i odpuszczam z serca wszystkim nieprzyjaciołom moim, prosząc za nimi, aby im Pan Bóg nie poczytał za winę, cokolwiek mi złego wyrządzili. I sam także przepraszam wszystkich, których kiedykolwiek obraziłem lub zgorszyłem albo jakiekolwiek przykrości wyrządziłem, proszę, aby mi to dla miłości Bożej darowali i modlili się za mnie.”

Błogosławiony Ojcze Honoracie, wstaw się za mną u Boga, bym żyła tylko dla Jego chwały, a przez miłość wzajemną i przebaczenie dążyła do jedności z moimi bliźnimi.