29-30 czerwca obyła się już II PIELGRZYMKA SĄDECKA DO TUCHOWA w której nasze Siostry s.Prow. Magdalena, s. Elena, s. Rozalia i s.Augustiana pielgrzymując zawierzały Matce Tuchowskiej młodzież i sprawę nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
W tym roku przeżywamy 120 rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Ks. abp Leon Wałęga w czasie koronacji obrazu 2 października 1904 r. u stóp ołtarza złożył insygnia władzy biskupiej (mitrę i pastorał) i mówił: W dniu tym pamiętnym oddałem siebie i Was wszystkich w opiekę Matki Boskiej Tuchowskiej, obrałem Ją za Królową całej diecezji, a wszyscy obecni złożyli jej ślubowanie na wieczność.
Po czym abp Wałęga w gorącej modlitwie błagał Maryję w Tuchowskim Wizerunku o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Wtedy Matka Tuchowska otrzymała tytuł Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych. Głośne echo tego zawierzenia sprawiło, że do tego miejsca pielgrzymują klerycy różnych seminariów diecezjalnych i zakonnych, wiele zgromadzeń sióstr zakonnych, by prosić o nowe powołania. Tuchów również umiłował sobie i pielgrzymuje od wielu lat ks. bp András Veres z diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier.

q
x
w
f