Członkowie Wspólnoty Czcicieli Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu.
Są to ludzie świeccy, pragnący naśladować Maryję, by kiedyś cieszyć się wraz z Nią chwałą nieba. Pragną szerzyć Jej kult. Spotykają się co pewien czas, wspólnie na modlitwie w kościele Sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Mają kontakt z Siostrami Serafitkami, czy to osobiście czy korespondencyjnie. Mogą to być osoby z terenu Oświęcimia lub tez osoby mieszkające tam gdzie Siostry Serafitki mają swoje placówki. Również w tych miejscowościach w domach zakonnych Sióstr Serafitek mogą się spotkać aby czcić Matkę Bożą Bolesną. Mogą składać deklaracje przynależności do Wspólnoty.
Misją Wspólnoty Czcicieli Matki Bożej Bolesnej jest szerzenie kultu Matki Bożej Bolesnej, zwłaszcza w wizerunku „PIETY” w kościele Sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Okazywanie w różnych formach miłości i czci Matce Bolesnej. Wynagrodzenie bolejącemu sercu Maryi za grzechy i zniewagi, których doznaje od ludzi.
Zadaniem Wspólnoty CMBB jest poznawanie tajemnic z życia Maryi, aby móc ją naśladować przez codzienne rozważanie choćby jednej tajemnicy różańca świętego lub jednej boleści z koronki do Matki Bożej Bolesne. Może też być krótkie rozważanie tekstów biblijnych dotyczących życia Maryi
Starać się żyć w łasce uświęcającej, często przystępować do spowiedzi i Komunii świętej
Nawiedzać Matkę Bożą Bolesną w wizerunku „PIETY” w kościele Sióstr Serafitek, zwłaszcza w każdą sobotę, aby wspólnie z siostrami odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej
Posejmową z ochotą codzienne krzyże w postaci różnych przykrości, choroby, cierpienia z miłości do Maryi, zachęcać do tego innych
Starać się okazywać miłosierdzie bliźnim, zwłaszcza tym, którzy żyją najbliżej nas
Praktykować pierwsze soboty miesiąca, aby wynagrodzić Maryi za zniewagi których doznaje od ludzi
Zapoznać się bliżej z patronka Wspólnoty bł. Matką Małgorzatą Łucją Szewczyk
Brać udział w spotkaniach Wspólnoty Czcicieli Matki Bożej Bolesnej
Wzajemnie się wspierać poprzez modlitwę, kontakty, itp.
Wspólnota Czcicieli Matki Bożej Bolesnej spotyka się raz w miesiącu (pierwsza sobota) w kościele i w klasztorze Sióstr Serafitek w Oświęcimiu (godz. 10.00). W miesiącu wrześniu poświęconym Matce Bożej Bolesnej odbywa się zjazd wszystkich członków Wspólnoty, zarówno z Oświęcimia jak i innych miejscowości gdzie znajdują się domy zakonne sióstr Serafitek. Zjazd ma miejsce w kościele i w klasztorze Sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Planowane są również spotkania w formie pielgrzymek do miejsc kultu Matki Bożej Bolesnej.
Opiekunem wspólnoty jest s.Franciszka Waliczek.
Serdecznie zapraszamy!!!
NASZE1
mbb2 Small