Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie, eleison.

Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Bolesna,

Matko stroskana,

Matko opuszczona,

Matko żałosna,

Matko Syna pozbawiona,

Matko mieczem przeszyta,

Matko udręczeniem przygnębiona,

Matko goryczą przesycona,

Matko sercem do krzyża przybita,

Matko najsmutniejsza,

Źródło łez,

Zbiorze mąk wszystkich,

Wzorze cierpliwości,

Opoko stałości,

Kotwico bezpieczeństwa,

Schronienie opuszczonych,

Tarczo uciśnionych,

Pogromicielko niewiernych,

Wspomożenie nędznych,

Uzdrowienie chorych,

Umocnienie słabych,

Porcie tonących,

Uciszenie nawałności,

Ucieczko strapionych,

Postrachu szatanów sidła stawiających,

Skarbie wiernych,

Źrenico Proroków,

Podporo Apostołów,

Korono Męczenników,

Światło Wyznawców,

Perło Dziewic,

Pociecho wdów i sierot,

Radości Wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nad, nami.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do Miłosierdzia Twego Najświętsza Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
NASZE1
mbb2 Small