Koronka ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej

1. Przez boleść Twoją przy proroctwie Symeona, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy.

Ojcze nasz…,7 Zdrowaś Maryjo

O Maryjo, spraw to proszę,

R.. Niech Jezusa Rany noszę w sercu moim głęboko.

Matko Najboleśniejsza,

Módl się za nami.

2. Przez boleść Twoją przy ucieczce do Egiptu, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz…

3. Przez boleść Twoją przy zgubieniu Jezusa, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz…

4. Przez boleść Twoją przy spotkaniu Jezusa na Drodze Krzyżowej, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy.Ojcze nasz…

5. Przez boleść Twoją przy ukrzyżowaniu Jezusa, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz…

6. Przez boleść Twoją przy złożeniu Jezusa na Twym Dziewiczym łonie, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zabawienie duszy. Ojcze nasz…

7. Przez boleść Twoją przy złożeniu Jezusa do grobu, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz…

Przez Najświętsze łzy Twoje, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, uproś mi łzy pokuty i zbawienie duszy.

3 Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się:

Boże, podczas męki Twojego Syna miecz boleści przeszył najsłodszą duszę Błogosławionej Dziewicy i Matki Maryi, spraw łaskawie, abyśmy ze czcią rozważając Jej boleści, otrzymali owoce Twej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Najboleśniejsza,
Módl się za nami.
NASZE1
mbb2 Small