Godzinki do Matki Bożej Bolesnej

Jutrznia

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą!
Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą!

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie

Hymn

Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico!
Już w chwili Zwiastowania bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,
Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie,
A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

Słyszysz Kapłanko święta słowa Symeona,
Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu,
Na upadek, powstanie położony wielu.

Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,
O, jakżeś wielka Matko, w drogiej Twej ofierze.

Boleść jest nieustannie w Sercu moim
I duszę Twoją miecz przeniknie.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Módlmy się:

Boże, podczas męki Twojego Syna, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki miecz boleści przeniknął, spraw prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych, wiernych miłośników krzyża, owoc Jego męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
Bogu chwała,
A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
Amen.


Pryma

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…

Hymn

Zawitaj Domie złoty, Lilio śnieżnobiała,
Któraś Świętego Świętych w objęciach trzymała

Szczęście Twoje niebiańskie, wieść zakłóca sroga,
że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,
uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy

Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,
Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

Dzielisz z świętym Józefem Twe życie tułacze,
Ileż razy z niedoli Twa dusza zapłacze.

Ustało w boleści życie moje.
A lata moje we wzdychaniu.
Pani, wysłuchaj…


Tercja

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…..

Hymn

Witaj, Wygnanko Święta, w domku w Nazarecie,
Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

Szczęśliwaś, Matko Boża, w Najśw. Rodzinie,
Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,
Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

Został Jezus w świątyni, wśród uczonych grona,
Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

I niepewności boleść duszę Twą przesłania,
Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

Synu, czemuś to nam uczynił?
Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie.

Pani, wysłuchaj…
Sexta

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…

Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez krynico,
Oceanie cierpienia i zasług skarbnico.

Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina:
Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,
Trzykrotnie upadając, krzyżem obciążony.

Na widok Twój, o Matko, staje Syn kochany,
Z wieńcem cierni na głowie, zraniony, oplwany.

Odpychana przez tłumy, zbliżasz się do Niego,
By okazać współczucie, Serca Matczynego.

Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?
Bo wielkie jest jako morze skruszenie Twoje.
Pani, wysłuchaj…
Nona

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…

Hymn

Zawitaj Męczenników Bolesna Królowo,
Żywy Krzyżu, kolcami kwitniesz purpurowo.

Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,
Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,
Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,
A nas, jako Twe dzieci, w boleściach zrodziła.

Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,
Przyjm nas biednych grzeszników Matko ukochana

Królowo Męczenników, módl się za nami,
Która stałaś u stóp krzyża Jezusowego.
Pani, wysłuchaj…
Nieszpory

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…

Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,
Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

Wyzionął Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,
Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,
Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,
Matko Bolesna Syna tak umęczonego.

Całujesz martwe ciało, liczysz wszystkie rany,
I gorzko płaczesz, Matko: Jezu mój kochany.

O wy wszyscy, którzy idziecie drogą,
przystańcie i zobaczcie.

Czy jest boleść, jako boleść moja.
Pani, wysłuchaj…
Kompleta

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści…

Hymn

Witaj, Pani wśród niewiast przebłogosławiona,
Któraś za nasze grzechy boleścią zraniona.

Zrodziłaś Boskie Dziecię wśród bydlęty w żłobie,
Złożyłaś Jego zwłoki w pożyczonym grobie.

Przykryła Twego Syna, Józefowa skała,
Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,
By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,
Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

Dokąd odszedł Umiłowany Twój,
o najpiękniejsza z niewiast?

Pójdziemy szukać Go z Tobą.
Pani, wysłuchaj…


Ofiarowanie Godzinek

Padając na kolana, składamy Ci w dani,
Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani.

Byś nas w naszych cierpieniach
Swą mocą krzepiła,

I u Syna zbawienia łaskę uprosiła.
Ciebie, Polska męczeńska, Patronką obrała,

Cześć Ci, od nas, Twych dzieci,
hołd i wieczna chwała.

Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich,
Kto by Ją pocieszył.
V Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:

Boże, podczas męki Twojego Syna według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki miecz boleści przeniknął, spraw prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych, wiernych miłośników krzyża, owoc Jego męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
R.. Bogu chwała,

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
R.. Amen.
NASZE1
mbb2 Small