Języki obce, malarstwo, gra na fortepianie... - Janina Szymkowiak to młoda, utalentowana kobieta, która postanowiła zostać świętą. I to postanowienie wytrwale realizowała. Także poprzez korzystanie ze swoich umiejętności. Nie lubiła łatwizny i "popisywania się" wiedzą, ale cieszyła ją możliwość dzielenia się, możliwość pomocy. Maturę zdała bardzo dobrze, choć nauka nigdy nie była dla niej ważniejsza niż Miłość. Póżniej zdecydowała się na studia (co nie było wcale powszechne wśród ówczesnej młodzieży). Nie bała się podjąć decyzji, nie bała się wyzwań. Był to kolejny krok w jej drodze do świętości.

W obliczu matury, każdy szuka dobrego patrona, który w odpowiednim momencie szepnie do ucha potrzebną odpowiedź. My polecamy Wam dziś naszą błogosławioną s. Sancję. A Was polecamy jej wstawiennictwu.


Boże, Mądrości Przedwieczna,
pomnij na żywą wiarę Służebnicy Twojej Błogosławionej Sancji,
tak spragnionej wiedzy i wrażliwej na piękno,
a zarazem rozumiejącej, że być dobrym, to znaczy więcej niż wiele umieć,
spraw proszę Cię, niech studia moje wzbogacają mój umysł i uszlachetniają moje serce,
by coraz żarliwiej poznawało Twoją Prawdę.
Przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

Błogosławiona Sancjo, nasza Siostro, która z wielką radością odpowiedziałaś na Jezusowe wołanie: „Pójdź za Mną!”.
Ty swoim życiem pokazałaś, jak mimo przeszkód i trudów zrozumieć wolę Bożą i ją wypełnić.
Potrafiłaś zawierzyć Bożym planom i znalazłaś w nich wewnętrzną radość.
Wyproś dziś dla mnie łaskę Ducha Świętego,
abym dzięki Jego światłu i poprzez okoliczności życia poznał(a) zamysł Boga wobec mnie.
Niech On umocni moje serce, aby nic i nikt nie zawrócił mnie z drogi, wyznaczonej mi przez Opatrzność:
czy to w życiu poświęconym wyłącznie Bogu, czy w małżeństwie i rodzinie, czy w samotnej służbie innym.
Obym na każdej z tych dróg widział(a) drogę uświęcenia siebie i bliźnich, a moje oddanie się Bogu było „na przepadłe”.
Niech w ten sposób osiągnę szczęście, które On sam przeznaczył dla mnie.
Amen.

Janka z mamą po maturze

 

Pokój i Dobro

Jeśli chcesz porozmawiać, zapytać, przeżyć rekolekcje, rozeznać swoje powołanie.... Możesz się z nami skontaktować

  • S. Norberta

    Tel. 510937018

  • S. Sylwia

    Tel. 512274454

  • S. Augustiana

    tel. 732 956 629

NASZE1
mbb2 Small