b

Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi.

Dusze, które idą za głosem św. posłuszeństwa, znajdą zwycięstwo w walkach i przeciwnościach i błogosławieństwo Boże spocznie na nich.

Trzeba żyć, jak się da i ufać Bogu, Jego św. Opatrzności, że nas nie opuści, ale zawsze wspierać nas będzie.
Nie żałujcie poświęcenia.

Pokonać trudności i nie zniechęcać się, w tym dowód prawdziwej miłości Pana Boga, prawdziwej ofiary i poświęcenia się dla Niego.

Gdzie ma być większa chwała Boża, tam też i trudności większe.

Wszystko z Opatrzności Bożej.

Niech będzie za to wszystko Bóg błogosławiony i uwielbiony.

Dzieło dla miłości Jezusa.

Dla chwały Boga i dobra cierpiącej ludzkości.

Bóg daje łaskę, kto o nią prosi i jej pragnie.

Kochać tego Boga, który mi daje tyle dowodów prawdziwej miłości.

NASZE1
mbb2 Small