Poniżej prezentujemy listę wszystkich publikacji o bł. M. Małgorzacie Szewczyk, które do tego czasu się ukazały.
 • ,,Refleksje na tle życia i cnót Służebnicy Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk 1828-1905

  ,,Refleksje na tle życia i cnót Służebnicy Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk 1828-1905"

  O. Izydor Borkiewicz OFM Conv.
  Drukarnia UJ 1994

  Książka poświęcona Sł.B. M. Małgorzacie Szewczyk pozwala na głębsze poznanie jej życia i zachęca do ufnej modlitwy za jej przyczyną.
 • ,,Duchowość ubóstwa Matki Małgorzaty Szewczyk Założycielki Sióstr Serafitek

  ,,Duchowość ubóstwa Matki Małgorzaty Szewczyk Założycielki Sióstr Serafitek". Od wspomnienia do proroctwa.

  Br. Syrach Janicki OFM

  W setną rocznicę śmierci
  Kraków 2005

  Spojrzenie na dziedzictwo pozostawione przez Założycielkę zachęca nas, aby w nasze czasy wcielić pozostawiony przez nią charyzmat.
 • ,,Zawierzyła Bożej Opatrzności

  ,,Zawierzyła Bożej Opatrzności"

  S. Ancilla Janina Stasiowska CMBB

  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2013

  Niniejsza książka stanowi część Positio (dokumentacji przygotowanj w związku z procesem beatyfikacyjnym Matki Małgorzaty Szewczyk) opracowanego pod kierunkiem relatora ks. dr. Hieronima Fokcińskiego SJ.
 • ,,Rekolekcje z Małgorzatą Szewczyk

  ,,Rekolekcje z Małgorzatą Szewczyk"

  Ks. Gabriel Pisarek SCJ
  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2013

  Bł. Matka Małgorzata swoim życiem i wiernością Bogu, aż do końca życia, wskazała nam drogę do nieba. Rekolekcje zachęcają nas do pójścia jej śladem do osobistej świętości.
 • ,,Błogosławione Zofia Czeska i Małgorzata Szewczyk - Biografie

  ,,Błogosławione Zofia Czeska i Małgorzata Szewczyk - Biografie"

  Ks. Jan Machniak

  Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2013

  Ta publikacja jest próbą przybliżenia sylwetek Zofii Czeskiej i Małgorzaty Szewczyk w kontekście ruchów duchowych Rzeczypospolitej XVII wieku i Polski XIX wieku znajdującej się pod zaborami.
 • Siostry Serafitki

  Siostry Serafitki

  Redakcja i opracowanie graficzne -Siostry Serafitki

  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2013

  Książeczka przekazuje w sposób prosty Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, a szczególnie przesłanie bł. M.Małgorzaty. Treść dopełniają fotografie ze zbiorów sióstr.
 • ,,Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk 1828-1905

  ,,Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk 1828-1905"

  Redakcja tekstów Nowenny: Br. Marek Urbaniak FSC
  Rys biograficzny Bł. Matki Małgorzaty: S. Ancilla Stasiowska CMBB
  Opracowanie Drogi Krzyżowej: S. Miriam Stopikowska CMBB

  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2013

  Rys biograficzny, Nowenna, Modlitwy, Droga Krzyżowa.
 • ,,Twój patron

  ,,Twój patron" Bł. Małgorzata Szewczyk

  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2013
 • ,,O Łucji, która spełniła marzenia

  ,,O Łucji, która spełniła marzenia"

  s. Angelika Iwanicka CMBB
  s. Alberta Borys CMBB

  Wydawictwo WITKM, Kraków 2013

  Historia życia Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk skierowana do dzieci. Książka ozdobiona jest ilustracjami wykonanymi przez Teresę Śliwę - Moskal i Piotra Moskal.
 • ,,Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk

  ,,Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk"

  Ks. Jan Machniak

  Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2014

  Książka z serii:,,Święci wśród nas". Autor ukazuje jak codzienne wydarzenia stają się szansą duchowego rozwoju.
 • ,,Pomóc korzystać z dobroci Boga

  ,,Pomóc korzystać z dobroci Boga" duchowść Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyki jej dzieło

  Redaktor serii: Ks. Wojciech Misztal

  Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Sosnowiec 2014

  Książka jest pokłosiem pierwszej rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. Publikacja zawiera artykuły, które ukazują jej życie i dzieło.
 • ,,To co w życiu robić trzeba, żeby dostać się do nieba

  ,,To co w życiu robić trzeba, żeby dostać się do nieba"

  Kolorowanka dla dzieci o życiu bł. M. Małgorzaty Szewczyk.
 • ,,Błogosławiona Matka Małgorzata Szewczyk

  ,,Błogosławiona Matka Małgorzata Szewczyk"

  Album fotograficzny z beatyfikacji Bł. M.Małgorzaty Szewczyk
  Redakcja graficzna i opracowanie tekstów: Siostry Serafitki

  Wydawnictwo WITKM, Kraków 2015
 • 1
NASZE1
mbb2 Small