Przeżywając, Uroczystość Matki Bożej Bolesnej stańmy, przy Sercu Maryi szukającej Jezusa z tęsknotą. Tęsknota zaszczepiona jest głęboko w serce i duszę człowieka, bo jesteśmy stworzeni z tęsknoty Boga, który uczynił nas na Swój obraz i podobieństwo. Tęsknota człowieka jest jego zjednoczeniem z Bogiem, jest Miłością.

"
Osiem Błogosławieństw to drogowskazy, które wskazują nam kierunek wędrówki. Jest to droga pod górę, lecz Jezus pokonał ją jako pierwszy. I jest gotów przemierzyć ją ponownie z nami". / św. Jan Paweł II /. Na Kalwarii, u stóp Krzyża stoi nasza Bolesna Matka, w Jej ramionach martwe Ciało Syna – „Tęsknot"  Jej tęsknot. Przygarnia Je w cichym bólu, ale nie rozpaczy, bo Jest „Kobietą Błogosławieństw".

Przywołane odwieczną tęsknotą Boga, który pragnie naszego szczęścia, idźmy pociągnięte przykładem Maryi drogą błogosławieństw prosząc ją, by nam w tej drodze towarzyszyła.

                                                                                                      m. Justyna Wydra ( fragm. Okólnik, Kraków 15.09.2023r.)