266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
"Zgromadzenie - jako cząstka Kościoła, który w zmieniającym się świecie ma uobecniać Boga (por KDK 21) - stara się być otwartym na aktualne potrzeby ludzi. Dlatego, kierując się duchem Założycieli, jest gotowe - w miarę swych możliwości - podejmować nowe formy służenia najbardziej potrzebującym". (Konst. Zgrom. I.4)
Okazuje się, że dobro czynione przez nasze Siostry również inspiruje innych do działania na rzecz chorych i potrzebujących. I choć nikt nie oczekuje na uznanie i "odznaczenia", gdyż otwiera się na nagrodę w niebie, to spotykają nas niespodzianki.
Dnia 4 października 2018r. wojewoda wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Panią Marleną Maląg uhonorowali działaczy społecznych ministerialnymi odznakami Primus in Agendo. Przyznawana przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Wśród wyróżnionych jest także nasz siostra Cecylia Belchnerowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Poznaniu.
Niech Bóg będzie uwielbiony w naszych braciach i siostrach potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.....

25d 20
26d 17
BECDA980 DB13 4EDA B970 252A589CF166